KALİTE POLİTİKAMIZ

ASSOS olarak, Kurumsal kimliğimizden, yüksek kaliteden ve temel değerlerimizden ödün vermeyiz. Ulusal ve Uluslararası standartların ve müşteri beklentilerinin de üzerinde ürünleri müşteriye sunarız. Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlarız. Çalışanlarımıza, gelişen ve değişen şartları göz önüne alarak sürekli eğitim sağlarız. Nitelikli personelle çalışırız. Hizmet kalitesini en yüksek düzeyde tutarız. Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlarız. Yasal yükümlülükleri yerine getiririz. Faaliyetlerimiz sırasında en kaliteli, zamanında ve her zaman doğru hizmeti sunarız. Yürürlükteki mevzuat ve yasal düzenlemelere uymanın yanı sıra; faaliyetlerimizi güvenli, ahlaklı, çevreyle dost olarak sürdürürüz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ASSOS olarak,Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı, Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı önlemek veya en aza indirmeyi, Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı, gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetler uygulamayı, atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini Çalışanlarımıza, gelişen ve değişen şartları göz önüne alarak sürekli eğitim sağlamayı, çevre bilincini aşılamayı, Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını, Sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ASSOS olarak, Yurtiçinde ve Yurt dışında sektörün önde gelen ve güvenilir firması olan ASSOS’un benimsemiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği politikası insana duyulan saygıya dayanmaktadır. Yasal Mevzuat ve Şartlara Uyarak, Ekip Ruhu İçerisinde İnsan Sağlığını Korumak, Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirir, denetim ve iyileştirme çalışmalarını sürekli olarak yaparız. Faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek ve riskleri kontrol altına alarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek örnek bir şirket olmaya devam etmeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

ASSOS’un en önemli stratejisi ‘Tam Müşteri Memnuniyeti’ni sağlamak ve sürdürmektir. Müşterilerimizden gelen şikayet ve talepler şeffaf, objektif ve adil bir yaklaşımla, müşterilerimizin tüm bilgileri gizlilik prensibimiz dahilinde korunarak en kısa zamanda değerlendirilir, çözümlenir ve cevaplandırılır. Gerektiğinde müşterilerimizin zararlarının tamamen telafi edilmesini sağlayarak, müşteri şikayetlerini ele alma sürecinde ve diğer tüm faaliyetlerimizde ‘müşteri odaklı’ bir yaklaşım sergilemekteyiz. Müşterilerimizden aldığımız geri beslemeler ve çalışanlarımıza düzenli olarak verdiğimiz eğitimler ile ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve şikayetlerini tekrarını önlemeyi hedefliyoruz. Mağazalarımıza ve müşterilerimize verdiğimiz ürün ve uygulama eğitimleri ile onların gelişimlerine sürekli katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimiz en önemli paydaşlarımızdır.